1. Algemene gegevensregistratie en algemene gebruik

 

1.1 Gegevensregistratie en gebruik

Trend Meubilair registreert, bewaart en verwerkt uw naam, geslacht, adres, e-mailadres, creditcardnummer, aankoop-, betalings- en bestelgeschiedenis. Deze gegevens worden door ons geregistreerd om uw order te kunnen voltooien. Trend Meubilair kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle gegevens van hen waarover wij op dat moment beschikken. Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Trend Meubilair over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Trend Meubilair via [email protected] Meubilair.de. Trend Meubilair zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met onze privacy statement, neem dan contact op met ons op het hieronder vermelde adres. Wij zullen uw op- en/of aanmerkingen dan serieus bezien en in behandeling nemen.

 

1.2 Cookies

Voor een bezoek aan onze website is het accepteren van cookies niet verplicht. Wij willen u er echter op wijzen dat het gebruik van de functie winkelmandje en het bestellen van producten alleen mogelijk is wanneer cookies worden geaccepteerd.

 

Wat zijn cookies?

Cookies en Flash-cookies zijn kleine bestandjes, die door middel van uw browser op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens met ons systeem uitwisselen. In principe is sprake van twee verschillende soorten cookies, de zgn. sessie-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere tijd of onbeperkt op uw computer worden opgeslagen. Het opslaan van instellingen en gegevens helpt ons, onze website en onze aanbiedingen op uw wensen af te stemmen en het gebruik voor u gemakkelijker te maken, bijv. omdat bepaalde gegevens van u zodanig worden opgeslagen, dat u ze bij elk volgende bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.

 

Welke cookies worden door Trend Meubilair gebruikt?

De meeste door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie (einde van de sessie) automatisch weer van uw harde schijf verwijderd (vandaar de naam sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u via meerdere pagina's de functie winkelmandje te kunnen aanbieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies, die bij u op de harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend, dat u onze website reeds eerder hebt bezocht en welke gegevens u hebt ingevoerd en welke instellingen uw voorkeur genieten. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na een vooraf ingestelde tijd automatisch verwijderd. Deze cookies zijn met name bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat er speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de pagina wordt weergegeven. Het enige doel van deze cookies is om ons aanbod zo goed mogelijk op uw wensen als klant af te stemmen en het surfen op onze pagina's zo comfortabel mogelijk te maken.

 

Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?

De door Trend Meubilair gebruikte cookies zullen geen privacygerelateerde gegevens opslaan. De door ons gebruikte cookies kunnen daarmee niet aan een bepaalde persoon en dus ook niet aan u worden gekoppeld. Wanneer cookies worden geaccepteerd krijgen deze een identificatienummer. Op geen enkel moment zal het mogelijk zijn dat uw privacygerelateerde gegevens aan dit identificatienummer worden gekoppeld. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens, die een koppeling van de cookies met uw persoon mogelijk zouden maken, worden op geen enkel moment opgeslagen. Op basis van de cookie-technologie krijgen wij uitsluitend anonieme informatie, bijv. over de pagina's van onze shop die werden bezocht en de producten die werden bekeken enz.

 

Wat is Onsite Targeting?

Cookies en Flash-cookies zijn kleine bestandjes, die door middel van uw browser op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens met ons systeem uitwisselen. In principe is sprake van twee verschillende soorten cookies, de zgn. sessie-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere tijd of onbeperkt op uw computer worden opgeslagen. Het opslaan van instellingen en gegevens helpt ons, onze website en onze aanbiedingen op uw wensen af te stemmen en het gebruik voor u gemakkelijker te maken, bijv. omdat bepaalde gegevens van u zodanig worden opgeslagen, dat u ze bij elk volgende bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.

 

Zijn er ook cookies van derden (zgn. Third-Party-Cookies)?

Trend Meubilair maakt geen gebruik van de diensten van reclamepartners.

 

Re-Targeting

Wij maken voor onze website gebruik van zgn. Re-Targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Met deze techniek is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse voor onze shop en producten hebben getoond, op de websites van onze partners reclame-uitingen aan te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die deze relatie niet hebben. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina's van onze partners gebeurt op basis van een cookie-technologie en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.

 

Akkoordverklaring

Ik ga akkoord met het gebruik van zgn. cookies en dat daarmee mijn gebruiksgegevens verzameld, opgeslagen en gebruikt worden. Bovendien ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens ook na de browsersessie opgeslagen blijven en bijv. tijdens mijn volgende sessie aan de website opnieuw geopend kunnen worden. Deze akkoordverklaring kan ik op ieder willekeurig moment herroepen door in mijn browserinstellingen het gebruik van cookies te weigeren.

 

Hoe kan ik voorkomen dat de cookies worden opgeslagen?

In uw browser kunt u instellen dat cookies uitsluitend kunnen worden geaccepteerd wanneer u daarvoor toestemming geeft. Wanneer u uitsluitend de Trend Meubilair-cookies wilt accepteren, maar niet die van onze dienstverleners en partners (derden), kunt u de instelling "Cookies van derden accepteren" in uw browser uitschakelen (Firefox) of onder de instelling Indirecte cookies de mogelijkheid Blokkeren aanvinken (Explorer 8).

 

In de meeste gevallen zal door middel van de help-functie in de menubalk van uw browser worden aangegeven hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds opgeslagen cookies kunt uitschakelen. Bij een gezamenlijk gebruik van computers die zo zijn ingesteld dat het opslaan van cookies en Flash-cookies is geaccepteerd, raden wij u aan om u na beëindiging van de sessies altijd volledig af te melden. Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van ons internetaanbod mogelijk is. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google onderschrijft de "US Safe Harbor principles" en is aangemeld bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce). Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en overige diensten op het gebied van website en internetgebruik aan ons te leveren. Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert uw IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google. Door middel van de desbetreffende instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Op deze website worden met technologie van Webtrekk GmbH (www.webtrekk.de) gegevens voor marketing en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen gegenereerd. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de buffer van de browser van de bezoeker van de website. De cookies maken het mogelijk de browser te herkennen. De met de Webtrekk-technologie geregistreerde gegevens worden zonder de uitdrukkelijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen de verdere registratie en opslag van deze gegevens.

 

1.3 Veilige gegevens overdracht

Als wij uw persoonlijke gegevens binnen ons bedrijf overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector en die in overeenstemming zijn met het Geldend recht.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up)

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

In het geval dat een bovenstaande situatie zich voordoet, refereren wij ons aan Geldend recht, zullen wij pogen al uw rechten te eerbiedigen en onze verplichtingen na te komen in de graad waarin de in het maatschappelijk verkeer geldende normen ons daartoe binden en het Geldend recht dit van ons verlangt. Op diezelfde gronden zullen wij onze aansprakelijkheid toetsen en toepassen.

 

1.4 Nieuwsbrief
Na aanmelding voor de Trend Meubilair nieuwsbrief ontvang je informatie over aantrekkelijke aanbiedingen en nieuwe producten. Na aanmelding wordt door ons een bevestigingsmail gestuurd waarin via een link bevestigd kan worden of je de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Vanzelfsprekend ontvang je bij elke productaanbevelingsmail een link waarmee je je kunt afmelden.

Trend Meubilair werkt volgens de zogenaamde `Double Opt‐In-procedure’. Dit betekent dat we je onze nieuwsbrief pas zullen sturen, nadat je hebt bevestigd deze te willen ontvangen. Natuurlijk kun je ook anoniem contact met ons opnemen of onze nieuwsbrief anoniem of onder een pseudoniem (bijvoorbeeld met een `freemailadres’ wat je identiteit niet prijsgeeft) ontvangen. Gegevens die wij in het kader van de analyse van nieuwsbrieven ontvangen, gebruiken wij om onze diensten te personaliseren en optimaal op de interesses en voorkeuren van onze gebruikers af te stemmen, alsmede voor reclame en marktonderzoek. Deze gegevens worden door ons opgeslagen om informatie te verkrijgen over je computer, bedrijfssysteem en platform, internetverbinding, bestelhistorie, servicehistorie, datum en tijd van bezoek aan de homepagina en producten die bekeken zijn gedurende dit bezoek.

 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy statement?

Als u wenst te reageren op of indien u vragen en/of opmerkingen heeft aangaande ons privacy statement, kunt u contact met ons opnemen:

  • per e-­â€mail: [email protected] Meubilair.nl;
  • per brief op dit adres: Nassauplein 30, 2585 EC, Den Haag; of

 

Over communicatie per e-mail:

In het geval u aan ons uw e‐mailgegevens heeft verstrekt en ons verzocht heeft u op de hoogte te houden van onze activiteiten of anderszins verzocht heeft om e-­â€mailverkeer onzerzijds te ontvangen, kunt u indien u die situatie wenst te doen eindigen contact met ons opnemen op het hierboven vermelde e‐mailadres.

 

Over communicatie per brief:

Als u ons via het internet uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft op het adres dat u ons meegedeeld heeft.

 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy statement. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle gegevens van hen waarover wij op dat moment beschikken. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens van hen, zoals die bij ons bekend zijn, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy statement, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres. Wij zullen uw op-­â€ en/of aanmerkingen dan serieus bezien en in behandeling nemen.