Bij Trend Meubilair krijg je op ieder van onze producten minimaal 1 jaar garantie. Belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat je de factuur die bij jouw bestelling hoort goed bewaart. Deze factuur is niet enkel het aankoopbewijs maar ook het garantiebewijs van jouw bestelling.


Fabrieksgarantie

Fabrikanten geven een fabrieksgarantie op hun producten. Wat deze garantie precies inhoudt, hoe lang deze garantie geldt en waarop deze garantie van toepassing is kan je vinden in de garantievoorwaarden van het geleverde product. Trend Meubilair staat in voor de garantie welk voort vloeit uit en conform is aan wet en regelgeving.


In de gebruiksaanwijzing van de door jou ontvangen bestelling kan je precies terugvinden wat de termijn en inhoud van de fabrieksgarantie is. Indien het probleem met het product gerechtvaardigd is en binnen de betreffende garantietermijn valt, zal Trend Meubilair beslissen of er tot reparatie of vervanging zal worden overgegaan. Trend Meubilair zal de kosten die daarbij gepaard gaan dan voor haar rekening nemen. Beschadigingen die ontstaan zijn door opzet, nalatigheid, onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, of door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzingen, valt niet onder de garantie.


Ten aanzien van het indienen van een garantie verzoek en het retourneren van de producten zie onze pagina omtrent retourneren